ГРАФИК на ТД „Репей“ за 2018 г.

Сдружение „Туристистическо дружество РЕПЕЙ”

Препис от Протокол №3/26.12.2017 г.

ГРАФИК 2018 г.

 

27 януари – Традиционно изкачване на връх Яворец. Час и изходна точка: 10:00 ч., площада на с. Лакатник. Водачи: Виктор Петков, Валентин Лазаров.

24 февруари – Поход до хижа Тръстеная в чест на Националния празник 3 март. Час и изходна точка: 10:00 ч., площада на с. Лакатник. Водач: Кирил Илиев.

31 март – Поход до връх Издримец. Час и изходна точка: 10:00 ч., площада на с. Лакатник. Водачи: Цанка Коюва, Кирил Илиев

28 април – Традиционен поход до манастир „Седемте престола”. Час и изходна точка: 09:00 ч., площада на с. Лакатник. Водачи: Емил Тодоринов, Мария Лазарова.

12 май – Събор на Гара Лакатник. Тролей на ПСС-Лакатник и факелно шествие. Участие неорганизирано на доброволен принцип и собствена отговорност.

1-2 юни – поход до връх Околчица. Час и изходна точка: 10:00 ч., площада на с. Гара Лакатник. Водач: Валентин Лазаров. Група до 30 души.

30 юни – 1 юли: Урдини езера. Час и изходна точка: по допълнително уточнение в зависимост от групата. Водач: Емил Тодоринов. Група до 20 души.

28-29 юли: връх Миджур. Час и изходна точка: по допълнително уточнение в зависимост от групата. Водач: Лъчезар Вунчев. Група до 15 души.

24-25-26 август: връх Ботев. Час, изходна точка и точен маршрут: по допълнително уточнение в зависимост от групата. Водачи:  Лъчезар Вунчев и Цанка Цветкова-Коюва. Група до 20 души.

26-30 септември: 5-дневен поход в Пирин планина. Водачи: Костадин Коюв и Кирил Илиев. Група до 20 души.

27-28 октомври: Пършевица (нощувка в Горски дом) – село Очин дол. Час и изходна точка: 10:00 ч., площада в село Миланово. Водачи: Лъчезар Вунчев, Кирил Илиев, Мария Лазарова. Група до 40 души.

24 ноември: Старо Миланово – Русинов дел – Оплетня. Час и изходна точка: 10:00 ч., село Миланово. Водачи: Виктор Петков, Георги (Оплетня).

26 декември: Полудневна разходка из околностите на Лакатник по допълнително уточнение. Традиционно събрание. Банкет.

 

Решение №5

Участието във всички походи е незадължително и доброволно. Задължително е следването на правилата за безопасност, маршрута на водачите и техните решения в дух на разбирателство и солидарност.

 

Решение №6

Участието в походите „Околчица”, „Миджур”, „Ботев”, „Пирин” и „Пършевица” заявяват своето участие най-късно до 30 дни преди провеждането на похода. Групите се определят по реда на записване до запълването им, като предимство ползват членовете на ТД „Репей”. Участието се потвърждава със заплащане на капаро в срок не по-късно от 20 дни преди провеждането на похода. Неплатилите капаро в дължимия срок отстъпват място на следващ по реда на записване на същия принцип на предимство.

 

 

ВАЖНО!

Съгласно Решение на Управителния съвет на ТД „Репей“ – Гара Лакатник, всички участници в походите на дружеството, които НЕ СА негови членове, заплащат такса за участие в организираните походи с нощувки.