ЖП гара Лакатник

Построяването на българската железница е едно от най-значимите постижения в следосвобожденския период. Още Атанас Буров нарича нашата железница най-голяма гордост на нацията. Това е и първата работа на българските правителства след Освобождението, да се строи железният път. Покрай него в цялата страна възникват стотици нови селища, сред които е и Гара Лакатник, взело името си от близкото планинско село Лакатник.

Преломен момент за развитието на района се оказва годината 1893 г., когато започва строителството на ж.п. линията София-Роман. Тази линия е първата в България, по която има цели 22 тунела., което прави участъка и най-тежкия за изпълнение. Строи се от италиански инженери. В продължение на четири години по това трасе се струпват стотици работници, които полагат релси, строят тунели, мостове и гари.

На 20 февруари 1897 г. новата ж.п. линия се пуска в действие с водосвет, извършен от митрополит Константин, в присъствието на специално пристигналите с влак от София княз Фердинанд и княгиня Мария Луиза и гостуващият по това време в страната сръбски крал Александър, както и министър-председателя д-р Константин Стоилов.
Гара Лакатник е постоена през 1895-1896 г., като първоначалното й местонахождение в североизточна посока от днешната гара.
През 1958 г. започва удвояването на линията, като през 1969 вторият път по линия 2 е вече изграден. След това започва и изграждането на електрификация по трасето, съпътствано от разширение на тунелите, като през 1979 участъкът е електрифициран.
След 1987 г. се намаляват дейностите по подновяването на трасето. Това налага в края на 90-е години на миналия век да се вземе заем от Световната банка, с който да се осигурят средства за рехабилитация на отделни отсечки от цялата ЖП инфраструктура. Тогава обаче поражда липса на средства в националния бюджет работата е оставена по-напред във времето.
Така през 2010 г. започва рехабилитацията на 2-ра жп линия с отсечката Бов-Лакатник, която е в изключително тежко състояние.

Карта

Inline
Inline