История на Лакатник

Село Лакатник е разположено на височина ок. 800 м в подножието на в. Яворец, на юг от Врачанския Балкан и на 8 км от Гара Лакатник. Старо поселище. Според някои наименованиението на Лакатник идва от лъка/лака (крайречие, крайречна долина) – по многобройните лъки, обграждащи старото село. Според други е останало от римско време и в основата му е „млякото” – наречено е така, заради многото „млечен” добитък, който е се е отглеждал тук.

История на село ЛакатникПо фолклорни данни то е образувано от три села, намиращи се в землището му. Три са тракийските могили: в м. Янина могила, м. Липа – над извора Муртинец и Свиновски врах. В м. Бакьовица е разкрито тракийско погребение. Следи от тракийски селища се откриват в м. Оградище и Бачково бърдо. Открити са галерии от римско време в Издремец и Венец. От тази епоха са и останалите пътища в Турския дол, пътят за Орлово гнездо, за Градището и др. Следи от антични и средновековни градежи – в м. Атанасо, Свиновски връх, Оградище, Змейов рът, Лакатското градище и др. Името му се споме­нава през XVII в. в османо-турски документи. От предание се знае, че при чумна епидемия през ХVIII в. селото останало с 9 човека, а хората се криели в м. Бежанията, Мортатица, Чумина лъка, Градището. В годината на освобождението от турско робство Лакатник се състои от 188 български къщи, 584 мъже и 530 жени, 1050 рала обработваема земя и добитък: 81 вола, 208 крави, 80 коня, 2152 овце и 40 свине. След Освобож­дението жителите на селото се изселват по кошарите и така възникват многобройните кошари и махали. В старото купно село са махалите Равната махала, Джеречечина, Тричковска махала, Белчова махала, Рто и Пресветица. В него остават училището, читалището, черквата, гробището. Махали: Игнатица, Габровница, Гръцка лъка, Усето, Пропас, Левище и Чернатица. В м. Равената излизали с добитъка на кошари овчарите с повече овце, а през зимата се връщали в село или по колибите.

След прокарването на жп. линията София-Мездра през 1894-1897 г. животът се променя. Създават се условия около спирката да възникне ново селище в м. Милкова ливада – изходен пункт за туристите и днес. Гара Лакатник, намиращо се точно срещу Лакатнишките скали на р. Искър е създадено с Указ на Президиума на Народното събрание от 1965 г. със статут на населено място – гара. Със Закона за административно-териториалното устройство на Република България (1995 г.) статутът му е променен на населено място – село.

 

История на село Лакатник @ Кръсто Пешев Балкански
Интерактивна книга

 

 

Вашият коментар