Полиция

Служителят на МВР, отговарящ за село Гара Лакатник е:

РЕКЛАМА


Мирослав Иванов Стоянов – младши полицейски инспектор

служебен телефон: 0888 798 166

Приемно време: ВТОРНИК от 14:30 до 16:30 часа

 

РЕКЛАМА