Разписание на автобусните линии в района

 

ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛСТ
2260 град Своге, ул. „Александър Стамболийски“ №7, телефон: 0726/220 59, факс: 0726 225 39, e-mail: kmet@svoge.bg

 I. Автобусна линия: ГАРА ЛАКАТНИК – СЕЛО ЛАКАТНИК
заминава от пристига в заминава пристига залебележка
гара Лакатник село Лакатник  село Лакатник  гара Лакатник
06:30 7:00 7:00 7:30 понеделник – неделя
9:00 9:30 9:30 10:00 понеделник – неделя
13:30 14:00 14:00 14:30 понеделник – петък
18:30 19:00 19:30 20:00 понеделник – неделя

 

 II. Автобусна линия: СЕЛО ОСЕНОВЛАГ – ГАРА ЕЛИСЕЙНА
заминава от пристига в заминава от пристига в залебележка
село Осеновлаг гара Елисейна гара Елисейна село Осеновлаг
05:20 06:10 06:20 07:10 понеделник – петък
13:15 14:05 16:00 16:50 понеделник – неделя
17:10 18:00 18:10 19:00 понеделник – неделя

 

 III. Автобусна линия: СЕЛО ОСЕНОВЛАГ – ГАРА ЕЛИСЕЙНА – ГРАД СВОГЕ
заминава от пристига в заминава от пристига в залебележка
село Осеновлаг град Своге град Своге село Осеновлаг
08:00 09:20 12:00 13:20  четвъртък

 

 IV. Автобусна линия: ГАРА ЛАКАТНИК – СЕЛО ГУБИСЛАВ
заминава от пристига в заминава от пристига в залебележка
гара Лакатник село Губислав село Губислав гара Лакатник
08:00 08:35 08:50 9:25 събота – неделя
17:00 17:35 17:35 18:10 събота – неделя

 

 V. Автобусна линия: ГАРА БОВ – СЕЛО БОВ
заминава от пристига в заминава от пристига в залебележка
гара Бов село Бов село Бов гара Бов
 06:10 06:30 06:30 06:50  понеделник – неделя
 09:00 09:20 10:10 10:30  събота – неделя
 13:30 13:50 13:50 14:10 понеделник – петък
 18:00 18:20 18:20  18:40  понеделник – неделя

 

 VI. Автобусна линия: ГАРА ЛАКАТНИК – СЕЛО МИЛАНОВО – СЕЛО ДРУЖЕВО
заминава от пристига в заминава от пристига в залебележка
село Дружево гара Лакатник гара Лакатник село Дружево
05:45 06:10 06:20 06:45 понеделник – неделя
06:45 07:10 14:20 14:45 понеделник – петък
16:00 16:25 20:00 20:25 понеделник – неделя