Секретар

Старши специалист ЕСГРАОН при Кметство с. Гара Лакатник:
инж. Радослава Петкова Цветкова

Родена на 13.04.1975 г. Семейна, с три деца. Завършва основното си образование през 1990 г. в  ОУ „Христо Ботев” с. Гара Лакатник, обл. Софийска, общ. Своге, Средно общо образователно и СПТУ „Отец Паисий” гр. Своге, обл. Софийска през 1993 г., Средно специално – след 11 клас – Образцов техникум по фина механика и оптика „М. Ломоносов” – гр. София, специалност – Очна оптика през 1995 г., Висше: Технически Университет – гр. София, степен – магистър, специалност – Машиностроене и уредостроене, специализация –  Прецизна техника през 2002 г.
В Кметство с. Гара Лакатник работи от:
  • 2011 г. -счетоводител.                                                                                  
  • 2012 г. и в момента  – старши  специалист ЕСГРАОН.
Inline
Inline