Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

География

Село Гара Лакатник се намира в Стара планина на 550 м надморска височина, на територията на община Своге. Край него минава най-дългата река в България – река Искър, чието Дефиле тук разкрива красиви пейзажи. Гара Лакатник е на 50 км от столицата София, и на почти толкова  – 42 км от град Мездра. Един от центровете на балнеолечението у нас – Вършец се намира на 30 км. Селището се оглежда във величествени, масивни скали, намиращи се на територията на село Миланово, но познати за мнозина като Лакатнишки скали. Районът е планински с наличие на много пещери и пропасти, както и много пътеки за разходка сред природата. Гара Лакатник е спирка по линията София-Мездра–Варна.

ЛАКАТСКИТЕ ЗЕМИ


Лакатските земи граничат на север с река Искър, на изток –  с височината Остра могила, на юг с връх Яворец, висок 1350 м и под връх Гарван, на запад – с високата равнина Луково и пак с река Искър.

През тези земи текат река Искър, р. Габровница, със своите леви и десни притоци, Ковайски дол (вероятно от Ковашки дол – от ковачница на римляните; намерени са ковани копия и стрели) и Селският дол с трите десни притока – Пещерския дол, Грънчерка и Добротишки дол.

Тези води милиони години са текли и дълбоко са се врязали в земята. Образували са много дълбоки долини, със стръмни, а някъде с отвесни склонове. На много места от двете страни на долините се вицдат еднородни скали и на еднаква височина.

В далечното минало Остра могила, на изток от р. Габровница, Билото, Куленица, Градището и скалите край Искъра са били съединени и образували една висока местност. Но водите са я нарязали, затова теренът е много пресечен. Качи се на Билото или на връх Яворец и с един поглед ще видиш Лакатските земи с големите долини, обърнали широки отвори към небето. Най – голяма и дълбока е долината на р. Габровница  – над 800 м дълбочина.

Природа


Природата на село Лакатник е много хубава и богата. Има много ливади, ниви, гори, пасбища, бистри и студени извори.
Въздухът е чист, лек и здравословен, а климатът е умерен и благоприятен.
Природата предлага различни методи за препитание: лов, риболов в р. Искър и р. Габровница, стоковъдство, земеделие, овощарство, пчеларство, дърводобив и варджийство. В нея има медна руда, червен камък, плочи, бигор, пясък и чакъл. В местността Габровница има минерален извор, серен 24 градуса.

 

източник: „История на село Лакатник“ от Кръстьо Пешев Балкански

Карта