Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Дирекция „Бюро по труда“ – Своге

Дирекция „Бюро по труда“ – Своге

Дирекция “Бюро по труда” – Своге е териториално звено но Агенцията по заетостта и осъществява своята дейност съгласно Закона за насърчаване на заетостта, Правилника за неговото прилагане, Устройствения правилник за дейността на Агенция по заетостта и други нормативни актове.

За контакти
Адрес: ул. „Ал.Стамболийски“ 3
тел: 0726/225-68