Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

„МВЕЦ-Лакатник“

10687194_10201632503413195_4936037340667166004_nКаскада „Среден Искър” е съвместен проект на „ПВБ Пауър България“ и Община Своге, който се реализира от „ВЕЦ Своге“ АД (инвеститор от клас А) чрез публично-частно партньорство. Дяловото участие на Община Своге в дружеството е 10%
Проектът включва изграждането на 9 малки ВЕЦ от руслов тип по поречието на река Искър, разположени на територията на община Своге и частично в Община Мездра.
Изграждането и въвеждането им в експлоатация се реализира както следва:

 

 

 

 

І-ви етап


октомври 2006 – юни 2009 г.: изграждане на МВЕЦ „Лакатник” и МВЕЦ „Свражен”
юни 2009 – юни 2010 г.: мониторинг върху работата на първите 2 централи и влиянието им върху околната среда.
За МВЕЦ „Лакатник” и МВЕЦ „Свражен” има издадени разрешителни за ползване и те са въведени в експлоатация.

ІІ-ри етап


Юни 2010 – септември 2013 г.
За МВЕЦ „Церово“ има издадено разрешително за ползване и е въведена в експлоатация на 20 април 2012 г.
Юни 2013 г. – завършена и въведена в експлоатация МВЕЦ „Прокопаник“.
Юли 2013 г. – завършена и въведена в експлоатация МВЕЦ „Оплетня“

ІІІ-ти етап


2013 – 2015 г.
Изграждане на последните 4 МВЕЦ „Бов – юг”, „Бов – север”, „Левище” и „Габровница”
Основни данни за проекта:

Инсталирана мощност: 28 MW
Средна височина на преградните съоръжения: 10 m
Максимален капацитет на турбините: от 30 до 36 m3/s
Средна нетна производителност: 143 GWh/год.
Обща инвестиция: 116 млн. евро;