Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Местни избори 2015 в Гара Лакатник

КМЕТСТВО С.ГАРА ЛАКАТНИК, ОБЩИНА СВОГЕ,ОБЛАСТ СОФИЙСКА З А П О В Е Д № 003/24.09.2015г.

 

Във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., насрочени с Указ №162 на Президента на РБългария, и Национален референдум, насрочен с Указ №16/обн.ДВ бр.61/11.08.2015 г. на основание чл.183, ал.3 от Изборния кодекс и решение на ЦИК №2095-МИ/10.09.2015 г. и Заповед №1435/24.09.2015 г. на Община Своге.

 

О П Р Е Д Е Л Я М: Места за поставяне на агитационни материали за провеждане на общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. на кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети на територията на града и общината, както следва:

  1. На територията на с.гара Лакатник е таблото на площада срещу кметството.
  2. Правото да поставят агитационни материали имат кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети, съгласно Решение №2095-МИ/10.09.2015 г. на ЦИК. Поставянето на агитационни материали да започне не по – рано от 25 септември 2015 г. /30 дни преди изборния ден/ и да приключи в 24 ч. на 23 октомври.
  3. За поставянето на агитационни материали на сгради, огради и витрини е необходимо разрешението на собственика или управителя на имота.
  4. Поставянето на агитационни материали на места, различни от упоменатите в настоящата заповед, да се счита за нарушаване и да се санкционира.
  5. ЗАБРАНЯВАМ: а/ поставянето на агитационни материали на автобусните спирки. б/ поставянето на агитационни материали на: – Дървета и стълбове. – Сградите на училищата, детските градини и болницата. – Превозните средства на обществения транспорт, независимо чия собственост са те. – Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването. – Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честа и доброто име на кандидатите. – Унищожаването и заличаването на агитационни материали по определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден. – Поставянето на агитационни материали на места, различни от упоменатите в настоящата заповед, да се счита за нарушение и да се санкционира. в/ предизборна агитация на 24 октомври 2015 г./24 часа преди изборния ден/ и на 25 октомври 2015 г./деня на изборите/;при провеждане на втори тур – забранява се предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.
  6. В срок до седем дни/1 ноември 2015 г./ след изборния ден, а когато на територията се провежда втори тур – в срок до седем дни от датата на провеждането му, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали, съгласно чл. 186, ал.3 от ИК.

инж. Радослава Цветкова ВР.И.Д. Кмет на с. Гара Лакатник

 

Временно изпълняващ длъжността кмет инж. Радослава Петкова Цветкова. От 23.09.2015 г. до приключване на кампанията за избор на кмет на населено място. Населени места: с.Гара Лакатник-понеделник,сряда,петък. с. Лакатник – вторник–от 10.00 ч. до 12.00 ч. с. Губислав – четвъртък-от 10.00 ч. до 12.00 ч. тел. за връзка:0886819244,07162/2260