Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Население

Графика на населението на село Гара Лакатник от 2000г. до 2020г.

Графика на населението на село Лакатник от 2000г. до 2020г.

Възраст на населението на село Гара Лакатник – 2018г. Данни: кметство Гара Лакатник

0-12 годишни 77 души
13-17 годишни - 43 души
18-24 годишни - 66 души
25-34 годишни - 138 души
35-44 годишни - 127 души
45-54 годишни - 200 души
55-64 годишни - 178 души
65+ годишни - 484 души