Население

Актуализирано към 09/05/2019г.,

РЕКЛАМА


Данни: Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“

Графика на населението на село Гара Лакатник от 2000г. до 2018г.

Графика на населението на село Гара Лакатник от 2000г. до 2018г.

РЕКЛАМА