Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Общи условия

Този уебсайт е разработен и поддържан от Станислав Балев. Наричан по долу само lakatnik.info.

lakatnik.info има правото да прави всякакви промени в данните и условията без предварително уведомление.

С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте запознати и приемате условията по-долу.

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на lakatnik.info с всички запазени права и законни последици. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие от [email protected], посочване на източника и добавяне на активна връзка към lakatnik.info.

Не се допуска публикуване на визуално и видео съдържание.

lakatnik.info не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.

lakatnik.info поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. lakatnik.info не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт.

Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление.

lakatnik.info не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт.

за допълнителни въпроси, моля свържете се с нас на адрес: [email protected]