Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Планинска Спасителна Служба към БЧК – отряд Лакатник

Телефон за спешни случай: 112

Информация за връзка с ПСС към БЧК – отряд Лакатник

Електронна поща: [email protected]

Facebook страница: https://www.facebook.com/pss.lakatnik/

Уеб сайт https://www.pss.bg

 

Отрядът на ПСС Лакатник е създаден през 1971 година. Той е част структурата на Планинска спасителна служба (ПСС) при БЧК – единствената бюджетна организация в България, занимаваща се с планинско спасяване. Отрядът е базиран в Гара Лакатник, община Своге. Състои се от единадесет доброволни планински спасители и един стажант-спасител. Районът на действие на ПСС-Лакатник обхваща почти цялата територия на община Своге и части от други общини. В компетенцията на ПСС, респективно на отряда в Лакатник, е да изпълнява следните специфични задачи:

– Оказване на помощ на пострадалите в планините;
– Развиване на профилактична и контролна дейност за предотвратяване на нещастията в планините;
– Търсене на изгубени и транспортиране на пострадали по искане на граждани и компетентни органи;
– Съдействие при опазването на околната среда;
– Търсене и транспортиране на загинали в труднодостъпни планински терени по искане на компетентни органи.
Районът на Лакатнишките скали е известен с атрактивните си условия за пешеходен туризъм, алпинизъм и спелеология. Посещаемостта, особено в почивните дни, е изкючително висока. Целогодишно се провеждат обучения на катерачи, спелеолози и др, а през пролетно-летния сезон местността е посещавана от стотици туристи. Необходимостта от бързи, адекватни и компетентни действия в случай на евентуално нещастие в този натоварен район, както и други посещавани места на територията на община Своге, е безспорна. Многобройните акции на ПСС- отряд Лакатник през годините, в често случаи животоспасяващи, доказват това.
ПСС – Лакатник ежегодно участва и подпомага мероприятия, организирани от Община Своге, както и дейности, свързани с функционирането на местни институции.
За поддържане високото ниво на отряда, спасителите периодично провеждат учебно-тренировърчни акции, практически и теоретични занятия за работа на скала, оказване на помощ и транспортиране на пострадал, спешна долекарска медицинска помощ и пр.

pss pss2