Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Сдружение „Туристическо дружество „Лакатнишки скали““

Туристическо дружество „Лакатнишки скали“ е създадено през 2005 година. Вписано е в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в обществена полза. Целите на организацията са да осъществява дейност в защита на екологията, туризма, да създава условия, както и да предлага възможности и услуги за упражняване на туризъм, насочен към активен отдих, укрепване на здравето, жизнеспособността, работоспособността, развитие на познанието, възпитанието и емоционалното обогатяване на личността. Други цели пред сдружението са развиване и насърчаване различните видове форми на туризъм.
Туристическото дружество се управлява от Управителен съвет в състав:
Георги Георгиев – председател
Виктор Петков – зам.-председател
Елвира Илиева – секретар.
Всяка година се изготвя програма за ежемесечни походи и екскурзии в района, в други части на България и в близки страни. Неизменно в графика присъстват традиционни преходи и дейности, които с всяка изминала година придобиват все повече популярност и привличат десетки съмишленици и нови туристи:
ГРАФИК НА ОРГАНИЗИРАНИТЕ СЪБИТИЯ ОТ ТД „ЛАКАТНИШКИ СКАЛИ” ЗА 2015
 1. На 28.02.2015 – село Лакатник – хижа Тръстеная
 2. На 28.03.2015 – град Плевен Панорамата
 3. На 25.04.2015 – Манастир „Седемте престола” – Габровница – Лакатник
 4. На 09.05.2015 – Туристически събор на Гара Лакатник
 5. На 02.06.2015 – Гара Лакатник – връх Околчица
 6. На 01-02.08.2015 – Лакатник – Триград – село Гела (събор на Гела с палатки)
 7. На 29-30.08.2015 – Седемте рилски езера, Бялото братство
 8. На 26-27.09.2015 – връх Ботев, през Сопот (необходими дни за прехода, минимум 4)
 9. На 31.10.2015 – Русинов дел през село Миланово – село Оплетня
 10. На 29.11.2015 – село Бов – село Луково – Лакатник или Петренски дол – село Дружево
 11. На 26.12.2015 – Коледни празници, от 12 часа в село Оплетня, клуб на пенсионера
За контакти:
2272 с. Гара Лакатник, ул.“Площада“ №6, ет.3