Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Семинар

ПРОГРАМА
ЗА СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА – СЕМИНАР НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ТЕРИТОРИАЛЕН ОБЛАСТЕН ОФИС – СОФИЯ) И БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ /ОДБХ/ – СОФИЯ ОБЛАСТ)
НА ТЕМА:
„ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ”
04 декември 2018 г. (вторник)
Място на провеждане:
гр. Своге, обл. София,
Читалище „Градище 1907“ – малка зала
11.00 – 11.15 Регистрация на участниците
11.15 – 12.45 Действаща нормативна уредба – изисквания към животновъдните стопанства, идентификацията на животните, регистрацията на животновъдните обекти
Лектор: д-р Пенчо Каменов – началник отдел „Здравеопазване на животните” в ОДБХ – София област
12.45 – 13.00 Възможности за кредитиране на земеделските стопани
Лектор: Експерт по кредитиранe
13.00 – 13.15 Кафе – пауза
13.15 – 14.15 Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.
Лектор: Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. София
14.15 Дискусия и закриване на семинара