Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение: Кметство Гара Лакатник започва събиране на местни данъци 2016

В Кметство Гара Лакатник ще се събират данъци както следва:
Начална дата
Крайна дата
Отстъпка
Данък сгради и такса смет
01/02/2016
30/04/2016
5%
Данък МПС
01/02/2016
30/04/2016
5%
Такса кучета
01/02/2016
Няма
От 1-ви май до края на 2016 ще продължи събиране на данъци без отстъпка.
От Кметството