Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Фотографски конкурс за любители фотографи – СЕДМО ИЗДАНИЕ

Народно читалище „Светлина–1896”, с. Гара Бов, с подкрепата на: ET „ЖАК-13” – Анита Цветкова, гр. Своге,

 „АРТ РОК КАФЕ”, гр. Своге и РПК „Чавдар“, гр. Своге

ОРГАНИЗИРА
ФОТОГРАФСКИ КОНКУРС ЗА ЛЮБИТЕЛИ ФОТОГРАФИ – СЕДМО  ИЗДАНИЕ

 

Цел на конкурса: насърчаване на фотографското търсене и популяризиране на фотографското изкуство у младите хора с интерес към фотографията.

Историята на конкурса: за изминалите сесии може да намерите в официалната страница на Бов: www.bov.bg

Категории за участие в конкурса:

І. Пейзаж /природни картини, пейзажи на интерсни природни обекти, и др./;

ІІ. Портрет /портрети на хора и животни/;

ІІІ. Забавни /фотографии, съдържащи елементи на комичното/;

ІV. Фотографии от Искърското дефиле /обекти, свързани с живота, традициите, културата и природата в Искърското дефиле и община Своге/.

Правила за участие в конкурса:
  1. Срок на конкурса – от 0,00 часа на 11 април до 24,00 часа на 29 май 2016 год.
  2. Снимките трябва да са направени лично от участника в конкурса.
  3. Засилване на контраста и/или корекция на цветовете на снимките са допустими;
  4. Допускат се широкоъгълни обективни фотографии и изрязване на части от снимките;
  5. Не се допускат до участие фотографски колажи.
  6. Максималният брой на снимките, които може да изпращате за участие във всяка една категория е 3 (три).
  7. Всяка снимка трябва да бъде придружена с информация, към коя категория я причислява авторът. /Снимки, които не са причислени към дадена категория няма да бъдат допускани до участие!!!/
  8. Снимките изпращайте на електронен адрес – [email protected], с бележказа фотографския конкурс”;
  9. Всеки участник е необходимо да изпрати трите си имена, телефон и пощенски адрес за връзка. /По желание можете да изпращате и кратки коментари, касаещи представените снимки – кога са направени,  впечатления, интересни моменти от заснемането и т.н./;
Оценяване и награждаване:

Всяка една снимка, приета за участие в конкурса се оценява поотделно. Оценката се извършва от комисия, на база на следните критерии:

Творчество – 30 %; Оригиналност – 40 %;  Фотографско качество – 30 %.

 

За победителите във всяка от категориите са подсигурени предметни и парични награди в размер на 50,00 лв.

 

Награждаването ще се състои в сградата на читалището, като победителите и всички участници ще бъдат уведомени за деня и часа на провеждането му.

Поверителност на данните:

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗЗЛД, с изпращането на личните си данни за участие в Конкурса, участниците изразяват своето изрично съгласие за обработката им от НЧ „Светлина-1896”, с. Гара Бов. Участниците приемат, че предоставените от тях лични  даннище бъдат ползвани само и единствено за целите  на Конкурса.  НЧ  „Светлина-1896”, в качеството си на администратор на лични данни, поема отговорността за събиране и обработка на личните данни на участниците, в съответствие с разпоредбите на чл. 2 и 3 от ЗЗЛД.

Авторско право:

С изпращането на снимките за участие в конкурса, участниците декларират, че са техни автори и/или са носители на авторското право над тях (чл. 5 от ЗАПСП). НЧ „Светлина-1896”, приема че участникът, изпратил фотографията/те, е носител на авторското право и съгласно чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗАПСП, разрешава разгласяването на произведението. НЧ „Светлина-1896” не носи  отговорност, при евентуално възникване на спорове, относно авторското право на участващите фотографии /изясняването на авторството на фотографиите е изцяло отоговорност на участниците в конкурса/. Съгласно изискванията на чл. 13 от ЗАПСП, авторът на произведението е длъжен да осигури съгласието на изобразеното лице върху портрета.

С изпращането на фотографиите, участниците разрешават правото на публично показване и използване от НЧ „Светлина-1896”, в съответствие с чл. 18, ал. 2 от ЗАПСП. НЧ „Светлина-1896”, гарантира спазването на авторските права съгласно изискванията на чл. 15 от ЗАПСП.

file-page1

Източник: bov.bg