Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Читалище „Искърски пролом – 1934“

Адрес: Гара Лакатник, община Своге, обл. Софийска

E-mail: [email protected]

Председател на читалищното настоятелство: Валентин Кръстев

Секретар: Цанка Цветкова – Коюва

Читалище Искърски пролом е действащо читалище, регистрирано под номер 1476 в Министерство на Културата на Република България. Библиотеката се състои от 16 570 тома, Кратка история на НЧ „Искърски пролом 1934“ .

Непосредствено след основаването на читалището през 1934 г., с дарения е основана първата селска библиотека. Първият дарител на книги е Петър Първанов, впоследствие и други: Величко Пешев, Стоян Дивански, Георги Исаев, Михаил Михаилов и още. Първоначално библиотеката се е помещавала в частни домове, след това в сградата на училището, а от средата на 50-те години до откриването на сегашната сграда през 1974 г. – в Кметството.

Будността и активността на основателите, привързаността на хората към традициите и тяхната жажда за знания и интелектуално обогатяване са основни фактори за създаване на читалището. Още през първата година от основаването му, то има не само библиотека, а и женска певческа група и състав за народни танци. Много са индивидуалните изпълнители на различни инструменти – гъдулка, кавал, тъпан и гайда, които също се включвали с участия на организирани празници в селището, а впоследствие и извън него. Постепенно се навлиза в театралната дейност с поставянето на битови пиеси (“Боряна“, “Към пропаст“, “Когато гръм удари“, “Криворазбраната цивилизация“, “Албена“, “Ревизор“ и много други).

През годините съществуват разнородни групи в различните области на художествената самодейност. Всички формации са с много участия на местни, регионални и национални прегледи и фестивали, донесли са и много отличия и награди. Към момента читалищната дейност има по-различен облик, но тя следва примера на основателя, дал всичко от себе си да съхраним и продължим традициите и да присъстваме в живота на селището и поддържаме желанието за творчество и изяви сред младите хора.
Трудно е, но не е невъзможно!

Организират се чествания на големи традиционни празници (Коледа, Нова година, Лазаруване, Събора на селото и други инициативи).
Читалищните състави участват в много формати за художествена самодейност в общината, в регионални прегледи, гостуват и в други населени места.