Читалище „Искърски пролом – 1934“

Снимка: admin

 

Адрес: Гара Лакатник, община Своге, обл.Софийска;
Телефон: +359 (0)7162 22-61/0898796558;
Email: isk.prolom@abv.bg
Читалище Искърски пролом е действащо читалище, регистрирано под номер 1476 в Министерство на Културата на Република България Дейности: състав народни танци,група модерни танци,детска театрална група; художествено слово; библиотека – 16 570 тома Кратка история на НЧ „Искърски пролом 1934“ Непосредствено след основаването на читалището през 1934 г., с дарения е основана първата селска библиотека. Първият дарител на книги е Петър Първанов, впоследствие и други: Величко Пешев, Стоян Дивански, Георги Исаев, Михаил Михаилови още. Първоначално библиотеката се е помещавала в частни домове, след това в сградата на училището, а от средата на 50-те години до откриването на сегашната сграда пред 1974 г. – в Кметството. Будността и активността на основателите, привързаността на хората към традициите и тяхната жажда за знания и интелектуално обогатяване са основни фактори за създаване на читалището. Още през първата година от основаването му, то има не само библиотека, а и женска певческа група и състав за народни танци. Много са индивидуалните изпълнители на различни инструменти – гъдулка, кавал, тъпан и гайда, които също се включвали с участия на организирани празници в селището, а впоследствие и извън него. Постепенно се навлиза в театралната дейност с поставянето на битови пиеси (“Боряна“, “Към пропаст“, “Когато гръм удари“, “Криворазбраната цивилизация“, “Албена“, “Ревизор“ и много други). През годините съществуват разнородни групи в различните области на художествената самодейност. Всички формации са с много участия на местни, регионални и национални прегледи и фестивали, донесли са и много отличия и награди. Към момента читалищната дейност има по-различен облик, но тя следва примера на основателя, дал всичко от себе си да съхраним и продължим традициите и да присъстваме в живота на селището и поддържаме желанието за творчество и изяви сред младите хора.
Трудно е, но не е невъзможно!
Към днешна дата в читалището работят основно два творчески колектива:
1. Състав по народни танци – 36 участника в три възрастови групи
до 10 години – 14 деца
от 10 до 15 години – 12 деца
над 16 години – 10 деца
с ръководители :
Петя Петрова
Емил Петков
Даниел Павлов
2. Две групи за модерни танци с ръководител Катрин Борисова.
Състав по модерни танци – 22 участника в три възрастови групи:
до 10 години – 6 деца
до 14 години – 9 деца
над 14 години 7 деца
Читалището работи с групи за художествено слово и детска певческа група, индивидуални изпълнители.
С този творчески потенциал се организират чествания на големи традиционни празници (Коледа, Нова година, Лазаруване, Събора на селото и други инициативи).
Читалищните състави участват в много формати за художествена самодейност в общината, в регионални прегледи, гостуват и в други населени места.

РЕКЛАМА


 

РЕКЛАМА