Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

пещера Зиданка

* Снимката е илюстративна

Наречена Зиданка заради напуканите й от мразовитото изветряване стени, сякаш зидани
от отделни камъни. Пещерата е средна по големина хоризонтална брахиклазна низходяща
пещера с два входа. Влиза се в нея откъм Задънен дол, преобладават теснини, и когато
пещерата стане просторна, се открива кръглият й отвор към р.Искър. Дълга е около 400м, с
централна ос 302м. От тавана й капе вода. Подът е застлан с глина и ръбест чакъл. По
свода и по стените се забелязват кварцови образования. Интересното в пещерата е
Бисерната зала, която съдържа 3 вида пещерни бисери в едно и също синтрово езеро.
Обитавана е от прилепи и друга пещерна фауна. Пещерата е отдавна известна. Изследвана
е през 1948г и е достъпна за добре екипирани туристи пещерняци.

 

източник: ПП Врачански Балкан