Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Стадион „Скала“ – Гара Бов

Използва се от: ФК Скала (гара Бов).

Разположен върху отвалите на стара кариера за добив на скални материали. Единственото равно място в района.

снимки: facebook.com/skalastadium

Информация

  • село Гара Бов

Галерия