ПРИСТИГАЩИ
ВЛАК ПОСОКА ЧАС КОЛОВОЗ ЗАКЪСНЕНИЕ
2627 СОФИЯ 06:38 8 0
30151 КАРНОБАТ 06:55 7 0
3637 СОФИЯ 07:15 6 0
20161 ШУМЕН 07:30 8 0
28201 ДОБРИЧ 08:05 5 0
20163 ШУМЕН 09:15 8 0
9621 РУСЕ 09:53 7 6
28203 ДОБРИЧ 11:05 7 0
2655 ПЛЕВЕН 11:47 8 0
30153 БУРГАС 12:23 7 0
8631 ПЛОВДИВ 13:10 8 0
28205 ДОБРИЧ 14:05 8 0
2601 СОФИЯ 14:39 8 0
20175 ШУМЕН 16:30 8 0
28207 ДОБРИЧ 17:05 7 0
2611 СОФИЯ 17:38 8 0
30155 КАРНОБАТ 18:17 7 0
8651 СОФИЯ 18:35 8 0
20167 ШУМЕН 19:28 8 0
9623 РУСЕ 20:12 8 0


ЗАМИНАВАЩИ
ВЛАК ПОСОКА ЧАС КОЛОВОЗ ЗАКЪСНЕНИЕ
2602 СОФИЯ 07:30 3 0
8650 СОФИЯ 08:05 4 0
9620 РУСЕ 09:00 2 0
2612 СОФИЯ 10:30 2 0
30152 КАРНОБАТ 10:40 3 0
28202 ДОБРИЧ 12:40 3 0
2614 СОФИЯ 13:30 4 0
30174 КАРНОБАТ 13:40 2 0
20172 ШУМЕН 14:15 3 0
28204 ДОБРИЧ 15:40 4 0
8632 ПЛОВДИВ 16:30 2 0
20164 ШУМЕН 16:45 3 0
2654 ПЛЕВЕН 17:30 4 0
9622 РУСЕ 18:10 2* 0
30156 КАРНОБАТ 18:40 3 0
20166 ШУМЕН 19:40 2 0
28206 ДОБРИЧ 19:50 3 0
3636 СОФИЯ 21:30 4 0
2626 СОФИЯ 22:00 3 0
8636 ПЛОВДИВ 23:00 2 0

Copyright ©2016 "БДЖ Пътнически превози" Е00Д. Всички права запазени.

Пълна версия на разписанието