Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Етикет: съобщение

Съобщение: До всички земеделски стопани

Уведомяваме Ви, че срока за пререгистрация като земеделски производители (стопани) е
от 01/10/2015 до 28/02/2016
Земеделските стопани, които не са подали декларации за
ползваните на земеделски земи в срока 31/07/2015 и
имотите не са включени в споразумения (бели петна)
могат допълнително в срок до 15/02/2016 да
регистрират в общинската служба по земеделие в град Своге
правното основание (нотариален акт, договори и други) за площите
за кандидатстване за Директни плащания – кампания 2016.