Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Международен ден на околната среда

Световният ден на околната среда е основният механизъм на ООН за повишаване на осведомеността и за насърчаване на действия за опазване на околната среда в световен мащаб. През годините честването на този ден се е превърнало в значима глобална платформа за въвличане на обществото в проблематиката за опазване на околната среда в над 100 държави. Това е добра възможност за хората да допринесат в грижата за околната среда, обединявайки индивидуалните си усилия в колективна енергия с нарастващо позитивно въздействие върху планетата.

Провъзгласен е на на 27-та сесия на Общото събрание на ООН в Стокхолм, Швеция (Резолюция № A/RES/2994 (XXVII) от 15 декември 1972 г. На този форум е приета декларация за околната среда, представляваща първия международен договор за принципите на екологична защита на Земята.

Датата за честване е избрана на 5 юни – денят на начало на работата на Конференцияята на ООН по проблемите на околната среда през 1972 г.

В своята резолюция Общото събрание призовава държавите и организациите членуващи в ООН ежегодно в този ден да провеждат мероприятия, потвърждаващи стремежа им да опазват и подобряват околната среда.

На 27-та сесия на Общото събрание на ООН е създадена нова организация в рамките на ООН – Програма на ООН за околната среда (ЮНЕП). Именно под егидата на ЮНЕП ежегодно се отбелязва този ден. Всяка година на този ден се присъжда основната награда на ООН в областта на околната среда и развитието – Глобал-500, на държавни, политически и обществени дейци, допринесли с дейността си за опазването на околната среда.

Символичен домакин през 2014 г. е Барбадос.

Тематика и девизи на Световния ден на околната среда

Всяка година се определя тематика и девиз, избира се място за провеждане на основните междуународни мероприятия.
2013 г. – Малките острови и промяната в климата
2013 г. – Мисли. Яж. Спаси
2012 г. – Зелената икономика – част от нея ли си?
2011 г. – Гори: използване на услугите на природата
2010 г. – Множество на видовете. Една планета, едно бъдеще
2009 г. – Твоята планета се нуждае от теб
2008 г. – Освободете се от пристрастяване! Към икономика с ниски емисии на въглерод!
2007 г. – Топене на леда – гореща тема!
2006 г. – Пустините и опустиняването: Не на опустиняването на сухите зони!
2005 г. – „Зелени градове“: План за планетата!
2004 г. – Моретата и океаните ни трябват живи, а не мъртви
2003 г. – Вода – два милиарда души отчаяно се нуждаят от това!
2002 г. – Дайте шанс на Земята
2001 г. – Да влезем в световната мрежа на живота
2000 г. – Хилядолетието на околната среда — време е да действаме
1999 г. – Земята е нашето бъдеще, да я спасим!
1998 г. – За живота на Земята да запазим нашите морета
1997 г. – За живот на Земята
1996 г. – Нашата Земя е нашият дом
1995 г. – Ние, народите: обединяване в името на глобалната околна среда
1994 г. – Една Земя – едно семейство
1993 г. – Бедността и околната среда – прекъсване на порочния кръг
1992 г. – Земята е една за всички – да се погрижим заедно за нея
1991 г. – Изменение на климата. Необходимост от глобално партньорство
1990 г. – Деца и околна среда
1989 г. – Глобално затопляне, глобално предупреждение
1988 г. – Когато хората поставят околната среда на първо място, развитието няма да спре
1987 г. – Околната среда и кръвта: повече от покрив
1986 г. – Дърво на мира
1985 г. – Младежта: население и околна среда
1984 г. – Опустиняването
1983 г. – Организация на събирането, отделянето и съхраняването на опасни отпадъци: киселинни дъждове и енергия
1982 г. – Десет години след Стокхолм (обзор на проблемите свързани с опазване на околната среда)
1981 г. – Грунтовите води; токсични химически вещества в хранителната верига на човека
1980 г. – Предизвикателството на новото десетилетие е развитие без разрушения
1979 г. – Бъдещето на нашите деца е само едно – развитие без разрушения
1978 г. – Развитие без разрушения
1977 г. – Съхраняване на озоновия слой; загубата на земя и унищожаване на почвата
1976 г. – Водата е ключов ресурс на живота
1975 г. – Населени пунктове
1974 г. – Земята е само една

източник: Wikipedia