Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Молба за съдействие във връзка с отровените белоглави лешояди

Във връзка с установено отравяне на белоглави лешояди Дирекция на Природен парк „ Врачански Балкан“ и Дружество за защита на хищните птици започнаха да извършват наблюдения върху лешоядите в парка за да се установи какви са пораженията върху този много рядък и защитен вид. Всякаква допълнителна информация за наблюдавани белоглави лешояди ще бъде много полезна за оценяването на състоянието на колониите в ПП „Врачански Балкан“, след отравяне на част от птиците в Искърския пролом.

Дирекцията на парка моли всеки, който забележи белоглави лешояди да изпрати информация, която включва: дата, час, и място на наблюдение, брой на лешоядите, дали са в полет или кацнали, снимка (при възможност), име на наблюдател/и и данни за контакт – мейл, фейсбук или GSM.

Информацията може да бъде изпратена на: фейсбук страницата на Природозащитен център „Натура (Природозащитен център „Натура“ / Enviromental center Natura) / ел. поща [email protected] “ или до фейсбук страница на Дружество за защита на хищните птици (ДЗХП България) / ел. поща – [email protected], 0878734503- Георги Стоянов.

Източник: vr-balkan.net/bg

Снимка: ДЗХП България