Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: svetoslav.svetoslavov

Митични корени

От древни времена човешкият ум населява горите, блатата и езерата с магически същества, духове, демони и самодиви. Някои от тези същества са демонични, други въплъщават в себе си доброта и чистота. Дори онези, които добре познават местностите, се страхуват от тези духове и същества. Много от тези демонични същества въплъщават страха на човека от загуба в борбата със силите на природата. Други показват еднозначно преклонението ни пред мощта и.
Вечната битка между добро и зло, мрак и светлина, заляга в основата на славянската митология. Връзката с природата е силно изразена, първите славяни почитат богове свързани с природата и природните стихии.
Централна и Източна Европа изобилства от местности с древни гори, дълбоки езера и много реки. Повечето от фантастични същества са именно горски и водни духове. В редица митове от региона самодиви, водни духове и други подобни същества обитават горите, реките и езерата.
*
-САМОДИВИ
Във фолклора на Източна Европа самодивите са красиви млади жени, за които се говори, че имат магични способности
Самодивите са въплъщение на природната енергия и красота, закрилници на природата. Носят красиви бели рокли или ризи и имат було. Живеят под грамадни вековни дървета, в тъмни пещери, край реки, извори и кладенци. Самодивите обичат музиката, всяка нощ се събират на някоя отдалечена полянка в най- гъстите гори, наречена хорище и цяла нощ играят боси вълшебно хоро. Самодивите са пазителки на природата и притежават магични сили. При среща с хората, въпреки човешкия си облик, могат да се превръщат в диви горски животни.
*
-РУСАЛКИ
Русалките са изкусителни водни нимфи известни с чудните си гласове. Образът на русалката е комплексен и противоречив, първоначално са свързвани с живителната сила на водата. Но впоследствие се превръщат в изкусителки, които примамват с чудното си пеене в дълбините на езера и реки.
*
Източна Европа е дом на могъщи свръхестествени зли сили, вещици, върколаци и вампири, станали популярни в цял свят.
-ВЕЩИЦИ
Най-известната вещица е Баба Яга. Тя е зла старица, която яде малки деца, също обича да вреди на млади и влюбени девойки.
В някои легенди се разказва, че ако човек занесе на Баба Яга роза, тя ще му изпълни едно желание.
С навлизането на Християнството в Източна Европа представата за вещица се изменя, вещица може да е всяка жена направила нещо странно или някому неугодна. В тези тъмни векове много жени са изгорени на клада, без да имат нещо общо с вещерство.
*
Многообразието от фантастични същества е неизброимо, но точно то показва силната връзка на хората с природата по тези земи. Въпреки вековното превъзходство на Християнството над народните вярвания, все пак много езически ритуали и вярвания са взаимствани и вплетени в Християнските обреди и празници.