Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Етикет: войни

100 години от издигането на паметника в село Лакатник (списък на загиналите лакащани, участвали в пет войни)

След Освобождението за 60 години България води пет войни. В тях загиват около двеста хиляди български войни, а около половин милион са ранени, осакатени и безследно изчезнали. Балканите са място на две Балкански и две Световни войни. След всяка война България гради нови и нови паметници. В центъра на село Лакатник преди 100 години е построен паметник на 1 офицерски кандидат, 2 подофицери и 52 редници, загинали в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918г.
Първоначално през 1914 г. е построен паметник на загиналите през войната 1912 – 1913г. от майстора Пенчо Качамаков от Бяла Слатина.
По-късно, през 1942 г. по проект на архитект Дограмаджиев от град Враца паметникът е преустроен и са дописани имената на загиналите във войната 1914 –1918 година.

Тази година на 11.07.2015 година лакащани ще отбележат 100 години от издигането на паметника, намиращ се в центъра на село Лакатник. Очаквайте подробности около честванията.

Списъците по-долу са издирени от Емил Пешев и Надежда Кръстева от Военноисторическия музей във Велико Търново. От там са изпратили по пощата копия от архивните книги.

Днес те ги  предоставят, за да знаем и помним нашите близки и роднини загинали за България.

СПИСЪК НА ЗАГИНАЛИТЕ ПРЕЗ БАЛКАНСКАТАТА, МЕЖДУСЪЮЗНИЧЕСКА, ПЪРВАТА СВЕТОВНА И ВТОРА СВЕТОВНА ВОЙНА ОТ СЕЛО ЛАКАТНИК, СОФИЙСКО

№ ЗВАНИЕ, ИМЕ НА ЗАГИНАЛ В ОКРЪГ, ОКОЛИЯ


БАЛКАНСКА И МЕЖДУСЪЮЗНИЧЕСКА ВОЙНА 1012 – 1913г

1. старши подофицер Пешо Вълков Балкански 12.03.1913 г. Албасанъ Чаталджа
2. ефрейтор Ненчо Петков Лингерски 05.03.1913 г. Авапъ тепе Одринско
3. ефрейтор Стефчо Савчов Кънджийски 05.03.1913 г. Кадякьой
4. Коникъ /арт/ Лазар Вълков 01.03.1913 г. Кабакуа Чаталджа
5. редник Алекси Вутов Щуров 10.07.1913 г. София
6. редник Алексо Иванов Шункьов 01.11.1912 г. Кърджали
7. редник Божил Нанчов Врачански 14.03.1913 г. Джумая
8. редник Вунчо Кръстов Бонкин 13.03.1913 г. Чаталджа
9. редник Вуто Ганов Тосков 09.10.1912 г. Сели Олу Лозенградско
10. редник Георги Гергов Цанков 07.07.1913 г. Дупница
11. редник Георги Пенчов Цонкин 13.03.1913 г. Кадя кьой Чаталджанско
12. редник Георги Пенчев Ценин 12.03.1913 г. Албасанъ Чаталджалджа
13. редник Георги Ценов Борянски 13.03.1913 г. Боюкъ Чекмедже
14. редник Димитър Вутов Тричков 18.03.1913 г. Кара Синан
15. редник Илия Първанов Щуров 19.03.1913 г. Чаталджа
16. редник Колю Стоянов Гърболашки 09.10.1912 г. Сели Олу Лозенградско
17. редник Кръстьо Илиев Минин 01.11.1912 г. Кърджали
18. редник Младен Георгиев Тричков 21.03.1913 г. Чукур Ченгелъ
19. редник Ненчо Илиев Вражалски 01.11.1912 г. Кърджали
20. редник Пано Йончев 10.04.1913 г. София
21. редник Петко Бенов Безергянски 13.07.1913 г. Дупница
22. редник Петко Гьонов Магерски 13.03.1913 г. Боюкъ Чекмедже
23. редник Петър Тошев Цонкин 01.11.1912 г. Кърджали
24. редник Тодор Темелков 13.03.1913 г. Чорлу Чорленско
25. редник Тоша Гьонов Руньов 05.03.1913 г. Кадя Кьой Чаталджа
26. редник Цона Иванов Русков 09.10.1912 г. Сели Олу Лозенградско
27. редник Цона Вълканов Лингерски 17.10.1912 г. Люлебургас
28. добров. Борис Стоянов Ценов 16.03.1913 г. Паламуд Галиполи

ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА 1915 – 1918г.

1. подпоручик Стоян Поп Иванов 1918 г. Сагуево Битолско
2. офицер – кандидат Георги Петков Петков 20.10.1916 г. Ситопук Хиабаензир Румъния
3. старши
подофицер Симеон Ценов Кирофейски 22.10.1916 г. Милчево
4. младши подофицер Иван Тодоров Лингерски 24.10.1918 г. 10-та военнопо-лева болница
5. младши подофицер Мито Атанасов Денков 05.09.1916 г. Тутракан
6. редник Алекси Арангелов Геновски 23.06.1918 г. 3-та военнополе-ва болница
7. ре
дник Алекси Йондев Неделков 29.10.1916 г. Пуста река Лесковачко

8. редник Георги Иванов Вълчев 14.10.1918 г. 4-та военнополе-ва болница
9. редник Георги Митров Шишановски 05.11.1916 г. Тутракан
10. редник Георги Михов Вълчинов 19.10.1916 г. Милчево
11. редник Георги Цветков Бабинков 14.09.1916 г. Милчево
12. редник Ефрем Гелов Тосков 14.10.1918 г. София
13. редник Зарко Величков Масурков 17.08.1917 г. Крушевско 6-та полева болн.
14. редник Иван Георгов Ганов неизвестно неизвестно
15. редник Илия Петров Русков 16.01.1918 г. София
16. редник Йордан Вутов Кюбански 21.10.1916 г. Д. Добромир
17. редник Йордан Горанов Връчки 30.09.1918 г. 9-та военнополе-ва болница
18. редник Киро Иванов Тричков 05.09.1916 г. Тутракан
19. редник Киро Петков Илиевски 19.10.1916 г. Кокарджа Добруджа
20. редник Мито Пенчев Коцев 28.10.1916 г. Пуста река Лесковачко
21. редник Мито Петков Мешинков 17.09.1916 г. Юсикъръ Пунар
22. редник Никола Тошев Вълканов 11.10.1915 г. София
23. редник Петко Михов Спасов 19.10.1916 г. Милчево
24. редник Петър Нанчов Илиев 21.10.1916 г. Добрич
25. редник Симион Илиев Виновградски 01.11.1915 г. Лесковец
26. редник Стефан Георгиев Тричков 30.05.1917 г. Майно Марахов
27. редник Тома Митров Шешановски 01.10.1918 г. Лакатник
28. редник Цветко Христов Цветков 13.09.1916 г. Крушевско 6-та полева болн.
29. редник Цено Петров Нешков 21.10.1916 г. Добрич

ВТОРА СВЕТОВНА ВОЙНА
1941 – 1945
1. кандидат подофицер Антон Лозанов Славков – Губислав 25.08.1943 г. Плевен
2. ефрейтор АнгелХристов Манков – Губислав 18.11.1944 г. Бърдаш Кадиевско
3. редник Атанас Савов Цветков – Губислав 04.11.1944 г. Прокопля Сърбия
4. ефрейтор Ангел Трифонов Илиев 17.12.1944 г. Прокопля в болн. в Пловдив
5. редник Димитър Григоров Георгиев 03.09.1944 г. Щип
6. редник Иван Йондев Щуров 19.05.1942 г. Парачин Сърбия
7. редник Петър Георгиев Петров – Губислав 20.11.1944 г. Добри дол
8. редник Стефан Захариев Ханджийски 18.02.1944 г. Св. Илия Сърбия
9. кандидат подофицер Янко Венев Минев – Губислав 17.09.1944 г. Остри връх

Нека всеки, който познае свой близък и има претенции за правилното изписване на имената му да сигнализира, за да бъдат правилно изписани.